Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Pozitivní zprávy z návštěvy NATO HQ!

05-06-2024

V minulém týdnu se uskutečnilo jednání týmu FFF v alianční centrále NATO, kde naše aktivity získaly silnou podporu. V klíčových diskusích byla zdůrazněna zásadní role FFF při posilování mezinárodní vojensko-civilní spolupráce a posilování bezpečnosti, obrany a odolnosti aliance a našich spojenců.

Nejdůležitější body jednání:

Rear Admiral Nicholas Wheeler, ředitel digitálního štábu NATO, potvrdil svou účast na FFF 2024 a bude hlavním řečníkem na konferenci Future C2.

Německo potvrdilo vyslání oficiální delegace na FFF2024.

Dlouhodobá spolupráce a partnerství mezi pracovní skupinou NATO Army Armaments Group (NAAG) a FFF bude pokračovat, přičemž důraz bude kladen na zásadní výměnu informací mezi zástupci pracovních skupin NATO a průmyslu s cílem podpořit technologický rozvoj a zlepšit vojenské aplikace.

Produktivní jednání proběhla s J. E. Jakubem Landovským, velvyslancem ČR při NATO, a LTG Ivo Střechou, vojenským zástupcem ČR ve Vojenském výboru NATO.

Velké poděkování patří Stálé delegaci České republiky při NATO a všem našim partnerům za jejich trvalou podporu a angažovanost v těchto kritických otázkách. Těšíme se na úspěšný FFF 2024!