Profil vystavovatele

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Představení ČVUT v Praze na veletrhu Future Forces Exhibition & Forum

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.  Má osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Na univerzitě studuje okolo 18 000 studentů. Absolventi ČVUT jsou vyhledávanými odborníky v mnoha odvětvích, inovativními a mezinárodně úspěšnými vědci či manažery.  

Veletrh Future Forces Forum – exponáty FBMI

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (FBMI) sídlí v Kladně a je respektovaným partnerem zdravotnických zařízení, podniků i orgánů státní správy nejen ve Středočeském kraji. Snažíme se maximálně zapojovat do národních a mezinárodních projektů. Zvláštní důraz klademe na inženýrský a odborně zdravotnický přístup ve spolupráci s aplikační sférou a přenosem výsledků do praxe. Vědecká práce na fakultě je soustředěna do 18 vědeckých týmů. Orientujeme se na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a záchranných složek.

Na veletrhu představíme tyto exponáty:  

Inteligentní bezpečnostní dohledový systém pro vojáky a členy IZS: Jedná se o multisenzorový monitorovací systém založený na umělé inteligenci, určený ke snížení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti vojáků a členů IZS v reálném čase a pro podporu rozhodování velitele. Systém je použitelný pro hromadnou monitoraci při běžných akcích, ale i během CBRN incidentů v obtížně dostupném terénu.  

SiReFo-Fire: Zařízení umožňující simulaci silových účinků palné zbraně na střeleckém trenažéru a záznam silových účinků dlouhých ručních palných zbraní během střelby. Umožnuje také měření pohybu zbraně a střelce při střelbě a hodnocení posturální stability těla střelce.  

Zařízení pro měření psychického a fyzického stavu osob v ICE (isolated, confined, extreme) prostředí: zařízení tvořené kamerovým systémem a nositelným systémem měření fyziologických dat během 24/7, které umožňuje odhadnout emoční stav a stav soustředěnosti členů posádky v ICE prostředích a průběžně hodnotí zdravotní stav členů posádky.  

Systém pro měření postury těla armádních specialistů: Systém složený z kamer a siloměrných plošin, který umožňuje měřit a hodnotit polohu segmentů těla a polohu těžiště těla při zdravotním vyšetření a tím zároveň hodnotit zdravotní stav svalově-kosterního systému.  

Testování ochranných oděvů proti bodným zbraním: Ukázka (s posterem) systému a SW pro testování ochranných oděvů proti probodnutí. Zařízení umožňuje testování materiálů podle standardů odlišnými silovými účinky a typy hrotů.  

Veletrh Future Forces Forum – exponáty FEL ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT se dlouhodobě řadí mezi deset nejvýznamnějších výzkumných institucí v České republice a vytváří stabilně kolem jedné třetiny vědeckého výkonu ČVUT. Máme dominantní podíl na excelentních výsledcích ČVUT a udáváme trend v mnoha oblastech technického vývoje. Pracovníci fakulty rozvíjejí rozsáhlou vědeckou spolupráci s kolegy z nejlepších světových univerzit i výzkumných ústavů. Pracujeme na výzkumných a inovačních projektech pro naše průmyslové partnery a státní a veřejný sektor, zejména z řad zdravotnických, bezpečnostních a vojenských institucí. Řešíme také řadu mezinárodních a tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.  

Na veletrhu představíme tyto technologie:

Systém autonomního průzkumu Autonomní systém řízení pro účely průzkumu patří mezi průlomové technologie, jejichž špičkový výzkum probíhá v laboratoři výpočetní robotiky Centra umělé inteligence na katedře počítačů FEL ČVUT. Multi-robotické platformy jsou schopné zcela autonomně, bez zásahu operátora, prozkoumat terén i za ztížených podmínek snížené viditelnosti a lokalizovat objekty zájmu.  

Multi-robotické platformy pro zdolávání náročných terénů Čtyřnohý kráčející robot SPOT, šestinohé kráčející roboty Lily a SCARAB II a pásový robot MARV představují robotické platformy schopné autonomně prozkoumávat nepřístupné terény, včetně podzemních prostor či jeskyní bez dostupnosti signálu GPS. Sestava multi-robotických systémů z FEL ČVUT se úspěšně zúčastnila loňského finále soutěže DARPA Subterranean Challenge, neoficiální „olympiády robotů“, organizované americkou vládní agenturou.  

Virtuální střelnice Zařízení pro subjektivní měření kvality přenosu hlasu s paralelní psychomotorickou úlohou. Technologie, kterou stejně jako následující uvedené exponáty, vyvíjejí odborníci z katedry měření FEL ČVUT.  

Laserová střelnice Střelnice využívá upravené soudobé zbraně AČR a armád NATO pro generování paralelní psychomotorické úlohy při testech srozumitelnosti přenesené řeči podle doporučení ETSI TR 103 503.  

Simulátor speciálních telekomunikačních sítí s nízkobitovými kodeky Prezentovaný simulátor (radio)telefonní sítě umožňuje testování prvků reálných sítí pomocí subjektivních i objektivních testů (P.800, P.805, P.863, a jiné). Simulátor podporuje nejmodernější kodéry (EVS, MELPe) a umožňuje účastníkům výstavy demonstrační spojení mezi terminály s proměnnými parametry trasy.  

Akustický detektor azimutu a elevace příchozí palby Demonstrátor zařízení pro bojová vozidla. Zařízení umožňuje akusticky určit směr příchozího výstřelu a identifikovat ráži zbraně, ze které bylo vystřeleno. Identifikační algoritmy využívají prvky AI a dosahují přesnosti identifikace přes 88 % pro běžné soudobé zbraně. Kombinovaná nejistota měření azimutu a elevace je pod 3 úhlové stupně.  

Detektor GNSS rušiček Zařízení pro vyhledávání rušiček systémů GPS, Galileo a obdobných, pro použití v terénu a na kontrolních mobilních stanovištích.  

Trojosý gradientní magnetometr pro bezpečnostní aplikace Čidlo magnetického gradientu se světovými šumovými parametry pro bezpečnostní aplikace (detektory kovů, vozidel, ponorek apod.)  

Detektor nesených IED Nenápadný sloupkový detektor plně nahrazující klasické rámové detektory kovů v místech, kde je použití rámu nevhodné/nemožné.  

Prezentace v rámci sekce Medical Conference Doc. Miroslav Bureš z katedry počítačů FEL ČVUT bude v rámci Medical Conference prezentovat na téma Senzorové sítě a monitorování životních funkcí ve vojenské medicíně. Technologie senzorových sítí se stává dobře dostupnou a má řadu perspektivních aplikací ve vojenské i civilní medicíně. Monitorování životních funkcí vojáků může být užitečné v případech péče o zraněné v boji, následné léčby zraněných vojáků nebo klinické studie. Prezentace seznamuje s konceptem lékařských senzorových sítí a ukazuje možné případy využití na třech nedávných experimentálních projektech ve vojenské a civilní medicíně, na kterých spolupracovala Univerzita obrany, České vysoké učení technické v Praze a další partneři.