Profil vystavovatele

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.

 

Vojenský technický ústav, s.p. nabízí služby obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, certifikované zkušebnictví, výrobu a modernizaci výzbroje a vojenské techniky nejen pro AČR, ale i pro další státní či privátní zákazníky.