Profil vystavovatele

BAE SYSTEMS

BAE Systems

 

Společnost BAE Systems poskytuje některá z nejvyspělejších řešení v oblasti obrany, leteckého a kosmického průmyslu a bezpečnosti, která ve svém oboru představují technologickou špičku. Zaměstnáváme 82 500 vysoce kvalifikovaných pracovníků ve více než 40 zemích. Ve spolupráci se zákazníky a místními partnery naše produkty a služby zajišťují obranyschopnost, chrání obyvatelstvo a národní bezpečnost a zabezpečují informace a prvky kritické infrastruktury. Firma BAE Systems Hägglunds se orientuje na konstrukci, výrobu, integraci a podporu široké škály vojenských vozidel pro zákazníky z celého světa. Naše výrobní portfolio zahrnuje zejména modelovou řadu středních bojových vozidel, modelovou řadu obrněných terénních vozidel, logistickou podporu a služby a hybridní elektrické pohonné jednotky pro civilní trh. K našim základním hodnotám patří důvěra, novátorský přístup a odvaha. Máte-li zájem o další informace, navštivte www.baesystems.com

Společnost BAE Systems nabízí široký sortiment produktů a služeb pro pozemní, námořní a vzdušné síly a rovněž vyspělou elektroniku, bezpečnostní řešení, informační technologie a podpůrné služby. – Společnost BAE Systems je připravena vybudovat s českými průmyslovými podniky silné partnerství. Spojila se s českým podnikem VOP CZ a nabízí s ním pro český program náhrady bojových vozidel BVP-2 vlastní bojové vozidlo pěchoty CV90. V rámci tohoto modelu průmyslové spolupráce se bude český průmysl podílet na vývoji i výrobě vozidla. Aktivně pracujeme na tom, aby se české společnosti mohly stát součástí našeho globálního dodavatelského řetězce.