Profil vystavovatele

MIKOV s.r.o.

Mikov

 

Mikov s.r.o. je společnost specializující se na výrobu nožů a chladných zbraní, která navazuje na tradici nožířské výroby v oblasti Českého Švýcarska sahající až k roku 1794. Mezi zákazníky firmy patří Armáda České republiky, Policie České republiky, Vězeňská služba i další ozbrojené síly a složky Integrovaného záchranného systému.

Firma je dodavatelem bodáku na útočnou pušku BREN 2, který vyrábí podle průmyslového vzoru firmy Česká Zbrojovka - Colt. Navazuje tím na nejrozšířenější výrobek firmy pro ozbrojené složky, speciální útočný nůž UTON, který je na trhu přítomen v celé řadě modifikací.  V prostředí armády je využíván od sedmdesátých let dvacátého století až dosud. 

Repetitor

Mikov je dále výrobcem věrných kopií historických prvorepublikových chladných zbraní, konkrétně vycházkové šavle vz 24/2, pamětního kordu, mečíku celní služby vzor 1932 provedení LEV a leteckého kordíku vzor 27. Tyto zbraně jsou ceněny sběrateli, a vycházkové šavle slouží i jako součást slavnostních generálských uniforem Vězeňské služby. 

S armádou České republiky je úzce spojena edice nožů Projektu Válečný veterán, pod který patří vojenské nože s designem inspirovaným zahraničními armádními misemi. Z každého prodaného nože projektu Mikov přispívá na Vojenský fond solidarity. Dalšími zbraněmi zaměřenými na armádu a ozbrojené složky jsou pak nůž pro tankové vojsko Taurus a dýka Commandos. Ta je kopií legendární FS dýky, kterou byli vybaveni příslušníci paravýsadků z Velké Británie za II. světové války. Do portfolia výrobků patří i speciální bojové nože na zakázku určené jak pro příslušníky různých vojenských a policejních útvarů, tak i pro širokou veřejnost. 

Jako největší výrobce nožířského zboží v České republice Mikov vedle chladných zbraní vyrábí i nože lovecké, turistické nebo sportovní. Významný podíl produkce také tvoří nože pro domácnosti i profesionální řemeslníky, ať již se jedná o kuchaře, řezníky, zahradníky nebo třeba elektrikáře.  

Vedle nožů je Mikov i producentem kancelářské techniky, průmyslových spojovačů a hřebíkovačů. Součástí firmy MIkov je i výrobce ručního nářadí Narex Bystřice, mezi jehož špičkové výrobky patří například plochá dláta Richter vyrobená technologií kryogenního zpracování ocelí za využití kapalného dusíku.