aktuální vystavovatelé

předchozí vystavovatelé

2807 - Úprava vody, likvidace odpadů, filtrace, ukládání a likvidace odpadů

DEKONTA / DEKONTA CBRN CZE

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. DEKONTA, a.s. stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb (průzkum a sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, zpracování odpadů a odpadních vod, demolice a zemní práce, laboratorní a konzultační služby, výzkum a vývoj aj.). Dceřiná společnost Dekonta CBRN,s.r.o. se specializuje na nakládání s vysoce nebezpečnými a CBRN látkami, dekontaminaci, vývoj konkrétních metod a postupů a k tomu potřebných prostředků. Firma disponuje aktivním výzkumným programem a přichází tak na trh s vlastními, jedinečnými, kvalitními a velice specifickými produkty.

Dřetovice 109
273 42 Stehelčeves

mapa výstaviště PVA EXPO Praha

www.dekonta.cz

Kärcher Futuretech DEU

mapa výstaviště PVA EXPO Praha

www.karcher-futuretech.com