aktuální vystavovatelé

předchozí vystavovatelé

2804 - Ochrana před nebezpečnými odpady

DEKONTA / DEKONTA CBRN CZE

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. DEKONTA, a.s. stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb (průzkum a sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, zpracování odpadů a odpadních vod, demolice a zemní práce, laboratorní a konzultační služby, výzkum a vývoj aj.). Dceřiná společnost Dekonta CBRN,s.r.o. se specializuje na nakládání s vysoce nebezpečnými a CBRN látkami, dekontaminaci, vývoj konkrétních metod a postupů a k tomu potřebných prostředků. Firma disponuje aktivním výzkumným programem a přichází tak na trh s vlastními, jedinečnými, kvalitními a velice specifickými produkty.

Dřetovice 109
273 42 Stehelčeves

mapa výstaviště PVA EXPO Praha

www.dekonta.cz

OUVRY SAS FRA

mapa výstaviště PVA EXPO Praha

www.ouvry.com

PROENGIN FRA

Oborové zařazení
3503

mapa výstaviště PVA EXPO Praha

www.proengin.com